အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)၏ Online Library တွင် သင်တန်းကျောင်း၏ ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ အထွေထွေဗဟုတုသဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များ စသည့် ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်များအပြင် ရသစာပေးများကိုလည်း ကျောင်းသာကျောင်းသူများ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စနစ်တကျထားရှိပါသည်။

မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံနှင့် အခြားပုဂ္ဂလိက နေစဉ်ထုတ်သတင်းစာများကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ချိတ်ဆက်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်စာတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာအသိပေးအပ်ပါသည်။

ပြဌာန်းစာအုပ်များ/ကိုးကားစာအုပ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ စာအုပ်များအတွင်း၌ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပါရှိပါ၍ ဥပဒေနှင့်မကင်းသည်များကို မပြုလုပ်မိစေရန်သတိပေးတားမြင့်အပ်ပါသည်။

(1) Machine Tool Operator Course

(2) Tool and Die Maker Course

(3) Machinery Fitter Course

(4) Motor Vehicle Mechanic Course

(5) Electrical Fitter Course

(6) Electrical Machine Maker Course

(7) Pattern Maker Course

(8) Mechanical Draughtsman Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message