ရုံးချုပ် (နေပြည်တော်)

သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာန

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊နေပြည်တော်
ဖုန်း : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၀
ဖက်စ် : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးမေးလ် : directorateplanning@gmail.com

စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)

ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း၊ ပြည်ခရိုင်၊
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဆင်တဲကျေးရွာ
ဦးဘုန်းကျော်(ကျောင်းအုပ်ကြီး)
ဖုန်း - ၀၅၃-၄၀၀၂၃၊ ၀၉ ၂၀၃၂၆၀၈
အီးမေးလ် : uuphonekyaw@gmail.com

အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) သို့ဆက်သွယ်လိုပါက အောက်ပါ Contact Form အား ဖြည့်စွက်ပါ။ သင့်အား အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပါမည်။

Name

Email Address

Subject

Message
Thanks. . .